Entreprenören

Peter är utbildad beteendevetare och musiker samt en aktiv föreläsare i hela landet. Sedan tidigt 90 tal har Peter föreläst i många olika sammanhang (Universitet, företag, landsting, skolor, ekoevents, invigningstalare, konferencier) och hans föreläsningar uppskattas av alla åldrar. Peter anlitas även som konferencier  och musiken är alltid ett viktigt inslag i allt han företar sig.

Mundekulla Retreatcenter
Peter har startat och driver Mundekulla Retreatcenter (www.mundekulla.se) i Småland sedan 1998 som utvecklats till en unik kulturell mötesplats med en tydlig ekologisk profil med gäster långt utanför Sveriges gränser.
Bla har en av länets största solcells anläggningar installerats.
Läs mer om Peters olika föreläsningerbjudande Läs mer>>