Fredskonsert  "12 Peace Prayers"
See English page>>

Feedback
”Jag var på fredskonserten igår och efterklangen är lång. Det var en av de finaste konserter jag upplevt! Innerligt och stort.. Tack än en gång.”/
Nanne Hessel (Besökare Göteborg)

"Konserten är en fin manifestation av god vilja med hjälp av språk och uttryck från olika bärande andliga traditioner i världen"/
Christer Staaf (Präst, Vadstena Klosterkyrka)
Läs mer Feedback >>

Konsertupplägg
Konserten består av 12 fredsböner från olika traditioner hämtade från ett fredsmöte i Assisi 1986 tonsatta av Peter Elmberg i samarbete med Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg. Varje sång inleds med att bönen läses på svenska och sedan framförs den på Engelska samt även vissa delar på dess ursprungsspråk. Varje sång erbjuder allsångsparti som återkommer 3-4 ggr och som är enkelt att sjunga med på.  Konserten kan även efterföljas av samtal och dialog samt samarbete med lokala skolor och religionsundervisning. Låtarna är även arrangerade för kör.

Bakgrund
Johannes Paulus II (dåvarande Påven i Rom) bjöd in representanter från 12 olika religioner till Assissi år 27 okt, 1986 (Fransiscus hemby). Alla ombads ta med sig en fredsbön från sin tradition som delades i samband med en gemensam fredsceremoni. Han bjöd in till ytterligare två möten, dels 1993 efter kriget i Jugoslavien  samt 2002 efter terrordåden i New York då med en tydlig avsikt om att samlas för ta avstånd från krig i religionens namn. Benedictus XVI bjöd in till det fjärde mötet i Assisi den 27 okt 2011, 25 år efter det första mötet.  
För mer info om bakgrunden se Vatikanens hemsida
Se video från 25 års jubileumet 2011 Se video

Unity in Diversity - Enhet i Mångfald
De olika vägar som människorna söker sig till ”sanningen” kan liknas vid ett hjul. Hjulets ekrar utgår från hjulets yttre ring och har sitt inre fäste i navet. De olika vägarna på hjulets ytterring kan då tyckas ligga ganska långt ifrån varandra, ibland på diamentralt motsatt håll. Men när vi låter blicken följa ekrarna mot hjulets mitt ser vi hur de alltmer närmar sig varandra för att slutligen helt förenas i navet. ”Sanningen” kan sägas vara hjulets mittpunkt och erfarenheten av den är densamma i hela världen oavsett religion, kultur eller tradition.
Ur ”Guds födelse i människan - Om mystik och bön i kristen tradition” av Bischofberger & Eklöf

Konsertens upplägg
Genom konserten önskar vi skapa delaktighet och möten. Programmet lämpar sig bra där det finns intresse att mötas kring etik och trosfrågor. Noter för kör finns och besökarna välkomnas att sjunga med på allsångspartierna.
Bönerna läses på svenska innan låten spelas antingen av en person eller representanter från de olika riktningarna varpå ett ljus tändes efter varje bön. Skolelever/konfirmander har ibland gjort arbeten i samband  kring frågeställningen "Kan vi skapa fred?" som resulterat i olika former av utställningar på konsertdagen

Allmän info
-Medverkande: Peter Elmberg (Sång), Jan Eric Ström (Gitarr), Lars-Magnus  
  Österberg (Klaviatur) samt  textläsare och ev. kör, elevarbeten enl ovan  
-Genre: Meditativ musik
-Tonsättning: Peter Elmberg i samarbete med Jan-Eric Ström och Lars Magnus
-Se alla bönerna Ladda ner programblad 

Media
Se artikel från tidningen Läs artikel
Se artikel och kortfilm från Stavanger  Rogelandsavisen 
Se tidningsartikel från Stavanger  Aftenbladet 
Se kortfilm från Konsert i Göteborg Se filmklipp
Lyssna på ett smakprov av bönerna Lyssna

Turne
24/10 2018, St Pauli kyrka, Malmö (kl 19.00) Läs mer
30/10 2017, Storkyrkan, Stockholm
24/9 2017, Sienna, Italien
23/9 2017, Ananda Center, Italien
22/9 2017, Assisi, Birgitta systrarna
21/9 2017, Assisi, Fransiscaner systrarna 
12/8 2017, Mundekullafestivalen
15/7 2017, Mundekulla Raw Life Festival
29/4 2017, Masthuggskyrkan, Göteborg
25/2 2017, Olofström
29/10 2016,  Vidaråsen, Norge 
28/10 2016, Solborg, Norge
27/10 2016, Sofienbergs kirke Oslo, Norge
3/9 2016, Bröllop i Höör
17/7 2016, Festival, Mundekulla
12/6 2016, SOL Festivalen, Öland
26/10 2015, Solborg, Norge
25/10 2015, Groruds kirke, Oslo, kl 18.00
24/10 2015, Biskopsgårdens Kyrka, Göteborg, kl 15.30
23/10 2015, Fredskongress Varberg, kl 21.00 Läs mer
13/8 2015, Mundekulla Musikfestival
25/7 2015, Fredskonsert Gränna
21/2 2015, Huskvarna Galleri, kl 15.00 
11/1 2015, Stavanger Domkyrka Norge, kl 19.00 Läs mer 
20/12 2013, Kungsholmens Kyrka, Stockholm, kl 19.00
24/11 2013, Västerås Domkyrka kl 18.00
15/9 2013, Gränna Kyrka, kl 16.00
17/8 2013, Mundekulla Musikfestival, kl 23.00
18/7 2013, Pråmen, Göteborg kl 19.00
24/2 2013, Biskopsgårdens kyrka, Göteborg, kl 18.00
18/8 2012, Mundekulla Musikfestival, kl 21.00
3/7 2012 Vadstena Klosterkyrka, kl 19.00
16/6 2012 SOL Festivalen, Öland, kl 20.00
18/3 2012 Lerums kyrka kl 18.00, PREMIÄR !

Lyssna till ett smakprov av bönerna här >>

Läs bönerna här>>

Beställ cd:n här>>

Följ oss på Facebook>>


FÖR MER INFO OCH BOKNING
Kontakta: info@mundekulla.se

---------------------------------------------------------------------------------

Info om Artisterna

-Peter Elmberg – Sång
Peter är musiker och beteendevetare som framfört sin musik vid bl.a. Dalai Lamas, Wangari Matais Sverigebesök samt agerat huvudrollen i Musikalen Godspell i Växjö Domkyrka. Peter reste under 3 års tid och besökte och bodde tempel från olika traditioner i Indien, Frankrike, USA samt kristna kommuniteter i Italien (Assisi) och Frankrike (Taize). Sommaren 2012 arrangerade han en vandring (The Path) med 25 konserter från Trondheim till Köpenhamn tillsammans med körledaren Anders Nyberg. Peter har även studerat Indianhistoria på Universitet i USA samt studerat Aboriginer i
Australien 0ch skrivit och spelat in musik i Västafrika. Han driver Mundekulla Retreatcenter i Småland som erbjuder gränsöverskridande möten sedan 1998. 

-Jan Eric Ström – Gitarr
Jan Eric har varit professionell musiker sedan tidigt 90-tal och arbetar idag som musiklärare i Hässleholm samt aktiv konsertgitarrist. Kulturskolan i Hässleholm fick ett fint pris häromåret, mycket till följd av Jan Erics idoga engagemang för sina elever. Han trakterar såväl den klassiska gitarren som elgitarr och flöjt och har bidragit med delar av musiken till de 12 fredsbönerna. Jan Eric har även under lång tid jobbat med teater på Sagohuset i Lund.

-Lars-Magnus Österberg – Klaviaturer
Lars-Magnus är pianist och klaviaturspelare med bred genrebakgrund. Han komponerar och improviserar lika gärna, oftast meditativ pianomusik eller för den egna jazzkvintetten. Lars-Magnus har en bakgrund från undervisning på folkhögskola och som frilansmusiker. Han arbetar numera också som musiker i Lundby församling. Under de senaste 15 åren har han samarbetat musikaliskt med en mängd olika artister däribland Peter och Jan Eric.

Beställ cdn här >>