ATT VÄLJA VÄG I LIVET
En tänkvärd föreläsning som berör och inspirerar till ökad självkänsla och att se möjligheterna i livet.
Peter berättar med hjälp av sång och musik om hur hans liv tog en ny vändning vid 19 års ålder (1991) då hans bror hastigt bragtes om livet. Hur möter man människor i kris? Hur ser omgivningens attityder ut? Vågar vi tro på framtiden och våra medmänniskor? Hur hittar vi vår drivkraft? Peter utgår från sin egen ”livsresa”, hur han har vänt händelsen till något kreativt och idag är engagerad i många projekt som syftar till att hjälpa andra. Han poängterar vikten av att själv skapa det liv man vill leva och inte låta hat, rädsla och misstro styra.
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Skolor, Ungdomar, vårdpersonal, Landsting, Företag

FÖR MER INFO OCH BOKNING
Kontakta: Irene
E-post: irene.elmberg@tele2.se
Telefon: 046-29 24 24