Föreläsaren
"Den som upplevt Peter under en konsert eller föreläsning förundras ofta över hans fängslande personlighet, spontanitet och engagemang. Han lämnar sällan sin publik oberörd och är en person som sticker ut i mängden. Peter har ett rakt och enkelt sätt att vara och tala på som fångar såväl ungdomar som vuxna." /
Mats Lindkvist, VD Livskraft

Bakgrund
Peter är utbildad beteendevetare och musiker samt en aktiv föreläsare i hela landet på temat etik, medmänsklighet, ansvarstagande. Peter anlitas även som konfrencier vid konferenser och musiken är alltid ett viktigt inslag i allt han företar sig. Sedan tidigt 90 tal har Peter föreläst i många olika sammanhang (Universitet, företag, landsting, skolor, ekoevents, invigningstalare, konferencier) och hans föreläsningar uppskattas av alla åldrar. 

"Peter har stor vana att föreläsa och fångar åhörarnas intresse och uppmärksamhet genom sin färgstarka framtoning, sina musikinslag med utgångspunkt från sitt eget liv, inspirerad av mötet med Dalai Lama, indiankulturen, tiden som gatumusikant och ett år av självvald ensamhet i en stuga i skogen samt  engagemanget bakom Mundekulla Retreatcenter.  Peter får dig att tänka på vad som är viktigt i livet."

Läs mer feedback >>

PETER ERBJUDER NEDAN FÖRELÄSNINGAR:

"EKOPRENÖRSKOP - hållbarhet i alla led" 
Peter är utbildad beteendevetare och musiker samt engagerad entreprenör med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Peter har startat och driver Mundekulla Retreatcenter (www.mundekulla.se) i Småland ett stenkast från Vilhelm Mobergs födelsehem. Verksamheten har sedan 1998 utvecklats till en unik kulturell mötesplats med en tydlig ekologisk profil med gäster långt utanför Sveriges gränser. År 2014 installerades bl.a en 120 kvm solcells anläggning på ladugårdstaket och massor av alla ekologiska insatser har gjorts på gården. 
Hållbarhet handlar dock inte bara om tekniska kösningar utan snarare om relationer till varandra och inte misnt naturen. Förståelse och mångfald är viktiga ledord
Peter är aktuell med ”Världsmusikalen Hitkommarna - om den svenksa immigrationen” med fokus på social hållbarhet.. Vi får ta del av nysvenskars berättelser, sång , musik, dans till tonerna av världsmusik.
Musikalen har premiär på Växjö teater den 3 april till 50 års minnet av Martin Luther King vars gärning är lika viktig idag som då. Musikalen bygger på sanna berättelser och utgår från ”Kimmie” som startar ett främlingsfientligt parti, men något händer när han möter nysvenskarna (Hitkommarna). Läs mer på www.hitkommarna.se 
Peter har även skrivit och producerat Musikalen ”Hemstannarna - om den svenska emigrationen”

ENTREPRENÖREN SOM EMIGRERADE
 
Peter Elmberg växte upp i skånska Bjärred men "emigrerade" som 25 åring till föräldrarnas födelsebygd och den lilla byn Mundekulla, ett stenkast från Vilhelm Mobergs födelsehem i Småland där hälften av befolkningen utvandrade 1850-1930. Sedan 1998 har Peter tillsammans med Anne Solveig och sin pappa byggt upp ett kultur och retreatcenter i den lilla byn Mundekulla där stillheten står i centrum, en verksamhet som idag lockar besökare långt bortom Sveriges gränser. Verksamheten är byggd och drivs utifrån ekologisk utgångspunkt med många smarta och hållbara lösningar. 
Musikalen "Hemstannarna" som han skrivit tillsammans med Anne Solveig handlar om den svenska emigrationen och belyser utmaningen kring att bryta upp eller stanna kvar samt om vägval och drömmen om ett bättre liv. Den har hyllats av många och bl.a. jämförts med Kristina från Duvemåla. Hösten 2016 framfördes musikalen på Lunds stadsteater och Växjö konserthus   för såväl nysvenskar och svenskar för att öka förståelsen för migrations frågan och det faktum att människan i alla tider varit i rörelse.Läs mer på www.hemstannarna.se  
(Den efterföljande musikalen "Hitkommarna" om dagens immigration  beräknas vara klar 2018.)

EKOPRENÖRSKAP OCH MOTIVATION 
Lyssna till en fängslande berättelse om en entreprenör som med obändig kraft och uthållighet lyckats bygga upp och utveckla ett företag på den svenska glesbygden. Peter berättar om utmaningarna och glädjeämnena längs med vägen kryddat med musikinslag. Han talar även om vikten att driva företag med själ, hjärta och engagemang samt med långsiktighet och hållbarhetsperspektiv samt om att ha förståelse och kontkat med sina rötter för att lättare kunna anpassa sig till en värld i förändring. Peter Elmberg är beteendevetare, musiker och vd och grundare för verksamheten i Mundekulla som mångfaldigts prisats för sin Ekologiska profil och inriktning Läs mer 
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Näringsliv, företag, Rotary, Kulturuppdrag, Integrations engagemang

MOD ATT FÖRÄNDRA
En föreläsning om att tro på sina drömmar och visioner, att våga satsa och inte ge upp samt att driva företag med passion som drivkraft. Han är ett lysande exempel på en entreprenör och en kreatör med ständigt nya idéer och projekt. Peter bjuder in till samtal och diskussion samt förgyller föreläsningen med inspirerande sånger kopplade till natur och ekologi.
Peter Elmberg driver Mundekulla Kursgård utanför Emmaboda med sin fru som utvecklats till ett nationellt och internationellt mötescentrum med gränsöverskridande konferenser, kurser, retreater och festivaler för alla åldrar. Anläggningen har erhållit en rad priser och utnämningar för dess ekologiska profil.
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Företag, Framtidsforum, Landsbygdsutveckling

ATT VÄLJA VÄG I LIVET
En tänkvärd föreläsning som berör och inspirerar till ökad självkänsla och att se möjligheterna i livet. Peter berättar med hjälp av sång och musik om hur hans liv tog en ny vändning vid 19 års ålder (1991) då hans bror hastigt bragtes om livet. Hur möter man människor i kris? Hur ser omgivningens attityder ut? Vågar vi tro på framtiden och våra medmänniskor? Hur hittar vi vår drivkraft? Peter utgår från sin egen ”livsresa”, hur han har vänt händelsen till något kreativt och idag är engagerad i många projekt som syftar till att hjälpa andra. Han poängterar vikten av att själv skapa det liv man vill leva och inte låta hat, rädsla och misstro styra.
Den föreläsning har gjorts över 200 ggr framföallt i skolor men är just nu inte aktuellt 
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Skolor, Ungdomar, vårdpersonal, Landsting, Företag

INDIANERNAS SAMTALSTEKNIK-CIRKULÄRT LEDARSKAP
Peter Studerade indianhistoria på University of Wisconsin, USA och delar under denna föreläsning med sig om Indianernas syn på ledarskap som bygger på en cirkulär modell där alla har samma värde. Föreläsningen bjuder även på ett cirkelsamtal där var och en får prova på att tala i cirkel på indianernas vis. Under 10 år har Peter arrangerat en vecka på temat "Circle Way Camp" på Mundekulla Kursgård tillsammans med Indianen Medicine Story, stamäldste (82 år) från Wanoponagstammen i USA.
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Företag, offentlig sektor

FRÅN DRÖM TILL VERKLIGHET
Peter berättar målande om hur han flyttade ut til en liten stuga för att leva i självvald ensamhet under ett år och bodde på 10 kvm utan några ägodelar. Därefter restaurerade han ett förfallet hus i grannbyn Mundekulla med sin pappa där han idag byggt upp en Kursgård med sin fru som erhållet en rad priser och utnämningar för deras ekologiska profil. En engagerad föreläsning om att våga tro på sina drömmar, gå sin egen väg.
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Studiebesök på Mundekulla, konferenser inom turism och landsbygdsutveckling

ETIK I EN NY TID
Peter berättar om sina resor i Australien samt Amerika och dess urinvånare (Aboriginerna och Indianerna samt Mayakulturen). Han berättar om sitt halvår i Indiska tempel, besök i den franska kommuniteten Taize samt Europas största Ekoby Findhorn Foundation samt mötet med Dalai Lama. Följ med på en personlig resa där Peter betonar vikten av en gemensam etik trots våra olika bakgrunder.
Målgrupp/Tidigare uppdrag: Församlingshem, religionsdialoger, konferenser, företag


FÖR MER INFO OCH BOKNING
E-post: info@mundekulla.se
Telefon: 0471-50450