Skivan "Songs For Tibet" är ett initiativ från Peter Elmberg och Thomas Wiehe. Peter skrev låten "A song for Tibet" våren 2007 och under hösten vintern 2008 bjöd de in artister att medverka på skivan "Songs for Tibet".  Skivan är ett led i att uppmärksamma Tibets situation samt Tibetveckan den 18-24 maj 2008 samt inte minst Dalai Lamas icke vålds filosofi.

Tibetvecka 2008, 18-24 maj
Syftet med Tibetveckan 2008 är att uppmärksamma situationen i Tibet med fokus på Dialog och fred, mänskliga rättigheter och miljö. liknande veckor arrangeras under samma period i många delar av världen av tibetaner och människor som sympatsierar med Tibet.

Dialog och fred
Vikten av att skapa fred genom dialog och genom dialog skapa möjligheter för ett liv som respekterar mänskliga rättigheter. År 2006 avbröt Kina alla förhandlingarna och situationen för den tibetanska befolkningen är mycket allvarlig – ingen representerar eller skyddar idag deras rättigheter, kultur eller miljö.

Mänskliga rättigheter
Den tibetanska befolkningen är idag i minoritet i Tibet pga Kinas folkomflyttnings politik. Det tibetanska folkets mänskliga rättigheter kränks dagligen. Dess kultur och traditioner riskerar att förloras på grund av b l a förföljelse och brist på yttrandefrihet. Målsättningen är att de Internationella deklarationer om mänskliga rättigheter som Kina skrivit under respekteras och att det tibetanska folket återfår rätten att utöva sin kultur, religion och självbestämmande.

Miljö
Tibets natur spelar en viktig roll i jordens ekosystem. Tibets bergsmassiv och glaciärer är källa för Asiens största floder och redan har förändringarna i Tibets natur orsakat översvämningar och bidragit till förändringar i monsunregnets intensitet. Stora ingrepp i naturen genom gruvbrytning av mineraler, skogsskövling och dumpning av kärnavfall som innebär en omfattande miljöförstörelse med oöverskådliga konsekvenser.