Niklas Minne

Peter Elmberg skrev låten "Varför måste vi skiljas" knappt två veckor efter att hans bror bragts om livet utanför Lund. Låten spelades in och gavs ut på cd ett år efter Niklas bortgång. Skivan släpptes under namnet "Niklas Minne" och innehåller ytterligare två låtar. Den har sålts helt till förmån för Niklas Elmbergs Minnesfond via Brottsoffer-föreningen i Lund i ca 7000 ex.

"Tjugoårige Niklas Elmberg från Bjärred försvann natten mellan den 27 och 28 september 1991. Efter en kväll tillsammans med studiekamrater i Lund cyklade han mot föräldrahemmet i Bjärred för att packa inför sin resa till Kina. På vägen till Bjärred mötte Niklas sin mördare. Onsdagen den 2 oktober hittades han i ett dike vid väg 16 strax utanför Fjelie - dödad med flera knivhugg." /  
Ur Tidningen Arbetet tisdagen den 29 oktober 1991 Polisen inte funnit gärningsmannen och heller inget motiv. Niklas hade inga ovänner.

Bakgrund
Niklas var 20 år, och läste matematik, fysik och filosofi vid Universitetet i Lund. Han hade tänkt göra ett halvårs uppehåll i sina studier för att vidga sina vyer genom en resa till Kina. Efter en avskedskväll med kompisarna i Lund begav han sig på cykel hem för att packa inför resan. Men han kom aldrig fram. Fem dagar senare hittades Niklas i ett dike mellan Lund och Bjärred, knivdödad. Han hade alla värdehandlingar på sig, kameran, pengar och körkort.
Efter Niklas död skrev hans bror Peter låten "Varför måste vi skiljas". Det var hans sätt att hantera chocken och ge uttryck för sina känslor. Ett år senare, i september 1992, gav Peter och två kamrater ut en cd-singel med ytterligare två låtar till minne av Niklas. Texterna uttrycker den vånda och bestörtning man känner, när liknande händelser inträffar. De har skrivits som en reaktion på det ökade våldet, brutaliteten och den okänslighet som råder i samhället idag. Låtarnas budskap ger dock lyssnaren hopp inför framtiden.
NIKLAS ELMBERGS MINNESFOND bildades den 27 okt 1993. Dess syfte är att stödja brottsförebyggande arbete bland ungdomar. Elever i årskurs 8 inbjöds att delta i en tävling om bästa uppsatsen kring ett givet ämne t ex "En midsommar-afton som gör mig glad midsommardagen". Syftet var att förmå ungdomar att skapa visioner om ett kreativt sätt att uppleva och uttrycka livsglädje och gemenskap, vilket ska ses som ett led i strävan att minska våld och droganvändning bland unga. Stipendier delades varje år ut till 2011 då minnefonden lades ner.

"Den ökande brutaliteten, som sprider sig i samhället, drabbar allt fler oskyldiga människor. Dessa låtar har vi skrivit som en reaktion på den avsky vi känner inför detta meningslösa våld."
/Medverkande musiker

”Vår vanmäktiga vrede måste formas i ord och förvandlas till mod för att våldets och brottets destruktiva krafter skall brytas. En nödvändighet – en angelägenhet – som berör oss alla i samhället i dag. Att värna om livet är att våga välja en god och konstruktiv väg. Att våga är att verka och vara med i en aktiv kamp med fredliga medel."
"VÄND VREDENS VANMAKT IN MOT LJUSETS STRÄNDER OCH VÅGORS SVALL SKALL LÅTA RÄTT OCH SANNING FLÖDA FRAM"
/Sigbrit Jansson, Ordförande i Brottsofferföreningen i Lund, 1992

"De gjorde en skiva till minne av Niklas"
(Tidningsartikel i ICA-kontakten nr 11 1992 av Margareta Lindberg)
"Oh God, where were you, someone needed your help"
Åh Gud, var var Du, någon behövde Din hjälp
Så börjar texten till en av de låtar som finns med på den skiva som Peter Elmberg och hans vänner spelade in till minne av Peters bror Niklas, som hittades knivmördad i ett dike mellan Lund och Bjärred i slutet av september 1991. Det finns fortfarande inga spår efter gärningsmannen, mordet är ouppklarat och helt oförklarligt. Det var efter att ha firat i Lund med studiekamrater som 20-årige Niklas Elmberg försvann på väg hem till Bjärred.
Betydelsefullt
-  Att göra den här skivan har varit ett sätt att bearbeta sorgen efter Niklas, säger Peter. Det kändes betydelsefullt både för mig och min familj att göra den. Titellåten på skivan Niklas Minne heter ”Varför måste vi skiljas”. Peter skrev texten redan några dagar efter mordet, långt innan tanken på att göra en skiva var född. Beslutet att göra en inspelning till minne av Niklas har inte varit svårt att ta, just för att de tre vännerna länge spelat och som alla andra musiker drömt om att få göra en skiva. Musiken är ett sätt att kanalisera all sorg över Niklas som är borta, all ilska över det meningslösa våldet i samhället och ett sätt att tillsammans försöka bidra till något bättre. Och inte minst för att hedra minnet av Niklas.
-  Vi gör det här för Niklas, säger Peter.
Hjälpa andra
-  Dessutom hoppas vi att vår musik ska hjälpa andra som råkat ut för något liknande, säger Peter, vi vill ju också visa med vår musik att livet går vidare fast det känns svårt stundtals. Vi tror och hoppas att människor som drabbas av liknande tragedier ska finna styrka och mod i låtarna, säger killarna samstämmigt. Fredrik Engdahl, 20 år har bidragit med låten ”Life must go on”. Han berördes mycket av prästen som på Niklas begravning ställde frågan: Gud, vara var du, någon behövde dig hjälp, och har återgivit det i en låt med mycket stark text och musik. Också Martin Löfgren har bidragit med text och musik i ”Ge inte upp”, med en text som handlar om att inte låtas sig besegras av det tilltagande meningslösa våldet. ”Niklas Minne”, som hittills sålts i ca 7 000 ex, har ständig aktualitet.
För brottsoffer
-  Vi säljer skivan helt till stöd för Niklas Elmbergs Minnesfond säger Peter, hela intäkten för skivan, går dit.
Övriga musiker på skivan är Jonas Holgersson, trummor, percussion och P-O Nilsson, klaviatur och dragspel.

Peter har sedan 1993 hållit närmare 1000 föreläsningar i huvudsak i landets skolor med budskapet "att inte ge upp"  trots sina förutsättningar vid namn "att välja väg i livet"

FÖR MER INFO OCH BOKNING
Kontakta: Irene, info@peterelmberg.se
Telefon: 046-29 24 24
-Läs mer om Peters olika konserterbjudanden här