Spiritual Revolution

Skivan "Spiritual Revolution" består av 4 sånger vid namn "Spiritual revoultion", Right now", One people" och "The Gift samt även en dvd bestående av en Musik video på låten "Spiritual Revolution" samt intervjuer och samtal Tibetanen Soenam Jamjangling
20 kr/såld skiva stödjer Tibetanska barn och ungdomar.

Låten Spiritual Revolution skrev utifrån följande citat av Dalai Lama:
A revolution is called for, certainly. But not a political an economic or even a technical revolution. We've had enough experience of these during the past century to know that a purely external approach will not suffice. What I propose is a Spiritual revolution/
Dalai Lama, från boken "Etik för ett nytt millenium"

-Mötet med Dalai Lama-

Drömmen om Tibet                                     (Peter Elmberg, feb. 2003)
Att få ökad insikt i och kunskap om Dalai Lama och tibetanernas situation var något jag länge hade önskat. Gernom erhållandet av 2001 års IM*-pris blev denna dröm verklighet. En tid efter vår hemkomst lever en del minnen kvar starkare än andra. Mötet med Dalai Lama är och förblir oförglömligt, vilket förstärktes av att vi dessförinnan besökt många tibetanska bosättningar, exilregeringen, skolor, leprasjuka, handikappade och buddhisttempel och därmed fått ännu större förståelse för hans betydelse, inte minst för det tibetanska folket.

Vördnad och ödmjukhet
Det bestående intrycket efter mötet med tibetanerna är den ödmjukhet och vördnad som vi möttes av vart vi än kom. Hur kan ett folk som varit på landsflykt i över 50 år, fått över 6000 tempel jämnade med marken, 1 miljon dödade eller försvunna ändå utstråla och bemöta sina medmänniskor med en sådan livskraft och ett sånt hopp utan till synes några känslor av hat?
Det var en fråga jag bar med mig under resan och ställde till både regerings-ledamöter, rektorer och gatuförsäljare. Alla hänvisade då till buddhismen och dess ickevåldsfilosofi. Vetskapen om att våld föder våld och att fred börjar med frid i ens eget sinne tycktes väldigt integrerat hos folket. Det berättades bland annat om en munk som hamnade i kinesiskt fängelse och vid hans frigivning fick han frågan om det var något som hade skrämt honom under fängelsetiden. Svaret blev:
"Det enda jag var rädd för var att jag skulle sluta känna medlidande och kärlek gentemot fångväktarna som torterade mig"
(Från boken "Elden under snön")

Mötet med Dalai Lama
Blotta tanken att få träffa Dalai Lama tycktes omöjlig men vi höll tummarna in i det längsta och på vår sista och tionde dag blev drömmen verklighet. Mycket tack vare Indiens IM-chef, Wangchuk som ringt Dalai Lamas sekreterare minst en gång om dagen i en dryg veckas tid. Efter tre timmars väntan och diverse säkerhets-kontroller fick vi komma in. Under 20 minuter ställde vi frågor och lyssnade till kloka ord och många skratt. Vi berättade om vår verksamhet på Mundekulla Kursgård och Dalai Lama klargjorde att musik är ett bra sätt att sprida budskap på samt betonade vikten av att sjunga och spela utifrån ett fredligt sinne och att börja i det lilla. Han berättade även om sina visioner att göra Tibet till en vapenfri zon (sanctuary) tills han plötsligt log och sa "photo?", vilket indikerade att det var dags att plocka fram kameran. Vi hade kunnat sitta där hela efter-middagen men det är förvånande vad man hinner med på 20 minuter.
Det som jag fascineras mest av är hans övertygelse om att människan innerst inne är god. Även om han själv är djupt förankrad i buddhismen betonar han vikten av varje religions egenart samt förespråkar en gemensam mänsklig etik. Dalai Lama kommer till Globen den 3 juni (2003) då bland andra 5000 gymnasieelever samt en mängd företag och privatpersoner kommer att kunna inspireras av hans ord.

Ett friare Tibet
De senaste 50 åren har absolut haft en negativ inverkan på landet och folket. men kanske har det också sammanfört dem, inte minst med tanke på att de hela tiden agerat utifrån ett fredligt perspektiv och därmed inte odlat hat. Visionen att  Tibet en dag blir fritt är svår att upprätthålla, men jag skulle inget hellre vilja se att tibetanerna återfår sina rättigheter och blir ett levande exempel på att fred endast kan skapas med fredliga medel och fredligt sinne.

*IM-priset
Peter Elmberg erhöll 2001 års IM-pris (www.manniskohjalp.se) vilket innebar 15.000:- samt en valfri resa till något av IMs bistånds länder. Motiveringen löd:
"Peter Elmberg har genom sin musik och sitt generösa och osjälviska levnadssätt förmått sprida ljus, hopp, tillförsikt och tro på framtiden. Han har lyckats göra något kreativt av sorgen efter sin bror Niklas tragiska bortgång hösten 1991. Med sitt ärliga och raka förhållningssätt och sitt engagemang har han fångat såväl ungdomar som vuxna och bidragit till att stärka opinionen för fred, frihet och förståelse mellan människor. Han är en omvittnad glädjespridare och en god förebild i dagens samhälle."


FÖR MER INFO OCH BOKNING
Kontakta: Irene, info@peterelmberg.se
Telefon: 046-29 24 24